זכאות משכנתא לנכים

עולם המשכנתאות שובר כל פעם מחדש שיאים ולצערנו לא כולם זוכים לרכוש נכס בישראל.
לפי הנתונים מעל ל700 אלף אנשים אשר סובלים ממוגבלות כלשהי בישראל. זהו נתון שאל לנו להתעלם ממנו כיוון שהוא מהווה כ- 20% מכלל האוכלוסייה, בקרב גילאי 20 עד 64.
המשכנתא! אחת המילים המפחידות שקיימות ומגלמות בתוכן עולם נסתר שקשה לדעת מה מסתתר מאחוריהן, מפחידה לא מעט אנשים באופן כללי, על אחת כמה וכמה הקשיים עימם מתמודדים נכים ומוגבלים בעת רצונם לרכוש נכס.
ראשית, האתגר מעמיד בבסיסו את הנכים במגוון נושאים, למשל בנושא ביטוחי החיים, אותם מחויב כל לווה לרכוש על מנת להגן על כספי הבנק אשר מלווה את ההון לטובת רכישת הנכס. הבנק מצידו מבקש להגן על השקעתו ולשמור על האינטרס הכלכלי. לעיתים רבות, הנכים נתקלים בסירוב מטעם הבנקים וחברות הביטוח לבטח אותם וזאת בשל מצבם הרפואי. גופים מסוימים שמוכנים לבטח את הנכים גובים תשלומים יקרים בהרבה מעבר לגבייה עבור אדם בריא, והסיבה לכך נעוצה בסיכון אותו הבנק או חברת הביטוח לוקחת על עצמה.
האתגר הנוסף הינו ההכנסה החודשית. אדם בריא ורגיל בעת הגשת בקשה למשכנתא עליו להציג לבנק את ההכנסות שלו ופירוט מלא באשר למצבו הפיננסי. פירוט זה מסייע לבנק לקבוע מהי רמת הסיכון של אותו אדם שמבקש ללוות כספים, לקבוע את שיעורי הריבית ובחירת המסלולים השונים בעולם המשכנתאות. אתגר גדול עבור נכים שלרוב מקבלים קצבה חודשית מטעם הביטוח הלאומי, קצבה שלרוב הבנקים אינם מכירים בה כהכנסה קבועה לטובת קביעת מצבו הפיננסי של הנכים, עקב כך נשללת מהנכים האפשרות לקבלת משכנתא שכן ללא הכנסה חודשית אין אפשרות של החזר חודשי.
לא מעט הנכים אף סובלים מנכות שכלית\קוגניטיבית, לדוגמא אוטיזם, במקרים כאלה לאדם הנכה\המוגבל אין אפשרות חוקית לחתום על מסמכים ולצורך כך עליו להיעזר באפוטרופוס שישמש עבורו ככלי מקשר בין העולם המשפטי לבין העולם הכלכלי. תהליך זה טומן בחובו קשיים רבים ולעיתים אף מונע את האפשרות ללקיחת משכנתא.

 

מה אם כך הפתרונות שעומדים לרשותם של הנכים?

 

במאי 2018 אושר חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ביוזמת ח”כ קארין אלהרר, שנועד להיטיב עם אוכלוסיית הנכים. בחוק נקבע כי כל אדם נכה המבקש משכנתא ותוחלת החיים שלו גבוהה מחמש שנים יהיה זכאי לקבלת הלוואה לרכישת דירת מגורים.
חוק ביטוח משכנתא לנכים מסדיר את הנושא הבעייתי ומתקן את העוול שנגרם לציבור הנכים בארץ. עם זאת, החוק כולל כמה תנאים שיש להתייחס אליהם:

• הנכה נדרש להוכיח תוחלת חיים גבוהה מחמש שנים.
• אם חברת הביטוח מסרבת לאשר ביטוח חיים למשכנתא לנכה שעבר בדיקה רפואית, חברת הביטוח חייבת על פי חוק להפנות אותו למסלול ביטוח ללא הצהרת בריאות, כלומר ללא חיתום.
• סכום הביטוח יהיה בשווי של מחצית מסכום המשכנתא, ולכל היותר עד לסכום של 500 אלף ₪. כלומר, סכום המשכנתא המקסימלי מוגבל ל1 מיליון ₪.
• תקופה המשכנתא תהיה עד 15 שנים, אלא אם הבנק אישר תקופה ארוכה יותר.
• תקופת אכשרה של שנתיים וחצי, לכן בתקופה זו לא יתקבלו תגמולי ביטוח אם הנכה נפטר לפי תום.

 

מעבר לזכויות שנקבעו בחוק החדש, ציבור הנכים יכול ליהנות מזכויות נוספות כגון:

 

• סיוע מהמדינה בהחזר המשכנתא לאנשים עם מוגבלות מקצרת חיים – באישור הצעת התיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נקבע כי המדינה תסייע לנכים שרכשו ביטוח חיים ולקחו משכנתא. הסיוע שנקבע הוא בסך 300 ₪ לחודש, עד שביטוח המשכנתא לנכה ייכנס לתוקף. כדי לממש את ההטבה יש לפנות למשרד השיכון.
• פטור מתשלום אגרות מקרקעין – נכים יכולים להיות זכאים לפטור מתשלום אגרות מקרקעין שונות, עליהם להגיש בקשה בכתב לאגף לרישום והסדר מקרקעין בלשכת רישום מקרקעין קרובה, על מנת לממש את הזכות ולקבל את הפטור. כך לדוגמה, נכים שנקבעה להם נכות לצמיתות יכולים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל כאשר הם מעבירים זכות חכירה בנכס, הפטור ניתן עד לסכום של 30,000 ₪.

• תוספות ניקוד לסיוע לנכים הלוקחים משכנתא – נכים ברמות נכות א’ וב’ ללא דירה בבעלותם זכאים לתוספת של 200 נקודות זכאות לצורך סיוע בלקיחת משכנתא דרך משרד הבינוי והשיכון. התוספת מוענקת לנכים העומדים בתנאים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון, וזאת מעבר לנקודות הזיכוי האישיות.

 

דרגת נכות א’ –
עיוור בעל תעודת עיוור לצמיתות מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
בעל אישור מביטוח לאומי או משרד הבריאות או משרד הביטחון המעיד על נכות קבועה בשיעור של 75% או יותר או דרגת אי-כושר יציבה של 75% או יותר או מוגבלות בניידות של 75% או יותר.

 

דרגת נכות ב’ –
מי שנושא עמו אישור חתום על ידי לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות, ולפיו נקבע לו אחוז ליקוי של 80% ומעלה והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים.
מעבר ל-200 נקודות הזכאות שציינו למעלה, הנכים זכאים לתוספת של נקודות זכאות נוספות.
הטבלה הבאה מרכזת את המידע הנדרש לקבלת הסיוע ולתוספות של נקודות זכאות:
תנאי ניקוד מינימלי
נכות צמיתה בשיעור 75% ויותר 1600
זוג נכים כאשר לכל אחד מהם נקבע נכות בשיעור 75% או יותר 2200
נכה מרותק לכיסא גלגלים 2200
נכה ותיק יחיד/ עולה נכה יחיד (בדרגת נכות א’) 1500
נכה ותיק יחיד/ עולה נכה יחיד (בדרגת נכות ב’) 2000
משפחת עולים נכים (בדרגת נכות א’) 1900
משפחת עולים נכים (בדרגת נכות ב’) 2200
*הסיוע ניתן מגיל 21 בכל אזורי הארץ.

 

במוסד לביטוח לאומי מציעים סיוע חד פעמי לנכים הזכאים, הסיוע מוענק לבעלי נכות בשיעור של 20% או יותר הזקוקים לסיוע בדיור כדי לרכוש דירת מגורים ראשונה או להחלפת דירה. נכה מחוסר דיור יכול להיות זכאי למענק משתלם לרכישת דירת מגורים ראשונה בקומה נמוכה ללא מעלית או לרכישת דירה בבניין מגורים עם מעלית. גובה המענק של ביטוח לאומי נקבע על פי סוג הפגיעה ושיעור הנכות, כאמור זהו מענק חד פעמי לדיור.

 

שיעור הנכות סכום המענק-

35% – 49% על פגיעת רגליים 25,700 ₪
50% – 89% לכל סוגי הפגיעות 77,100 ₪
50% או יותר על פגיעת בגפיים תחתונות 51,400 ₪
90% – 100% לכל סוגי הפגיעות 94,500 ₪

נכים המוכרים כנפגעי פעולות איבה ונכים נוספים זכאים גם לפטור ולהנחות בעת רכישת דירת המגורים:
• הנחה של 95% בתשלום מס רכישה על דירת מגורים או קרקע לבנייה, ההטבה ניתנת לנכים עם שיעור נכות לצמיתות של 19% או יותר.
• פטור מתשלום אגרת רישום משכנתא בלשכת רישום מקרקעין, ההטבה מיועדת לנכים בשיעור נכות של 20% או יותר (נכות לצמיתות) ולבעלי 10% נכות המקבלים גמלה.
• פטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין, ההטבה מיועדת לנכים עם שיעור נכות של 50% או יותר, כל עוד הם מחזיקים בדירה בתנאי חכירה וגרים בה בדרך קבע.
זהו עולם סבוך ולכן חשוב להיוועץ מול הגרומים המתאים לנושא זה לטובת הגנה ומיצוי של זכויותיכם.
למרות שהצעת התיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אושרה בשנת 2018, בפועל הנכים עדיין מתקשים לרכוש ביטוח חיים למשכנתא ולקבל משכנתא מהבנקים, אך בעזרת יועצי משכנתא מנוסים ניתן להתאים עבורם משכנתא ייעודית ונוחה, ולעקוף את המגבלות הקיימות בשוק המשכנתאות.
לקיחת משכנתא לנכים נחשבת לתהליך מורכב יותר בהשוואה לנטילת משכנתא רגילה. נכים המקבלים סירוב למשכנתא מבנק מסוים וכן נכים שמקבלים מחברת הביטוח הצעה לביטוח חיים למשכנתא עם פרמיה גבוהה מאוד, יכולים להיעזר בידע ובניסיון של יועצי המשכנתא. יש בנקים המוכנים להסתפק בביטוח חיים למשכנתא רק לבן או לבת הזוג של הנכה, ויש בנקים המוכנים לאשר משכנתא לנכים על סמך ביטוח מחלות וביטוח תאונות אישיות.

 

הרשת הארצית לייעוץ משכנתאות.

שתפו את הפוסט:

תמונה מצויירת של אנשים עם מוגבלויות

תוכן עניינים

רוצים לחסוך כסף במשכנתא?

פרסומים נוספים

מנהל מקרקעי ישראל ממ"י – רמ"י

מנהל מקרקעי ישראל ממ”י – רמ”י

שמו החדש רמ”י רשות מקרקעי ישראל. ממ”י  מינהל מקרקעי ישראל הוקם בשנת 1960 באמצעות ומכוח שני חוקים , האחד חוק יסוד : מקרקעי ישראל” עיקרי

הטבות במשכנתה -מענק מותנה

הטבות במשכנתה -מענק מותנה

הקדמה לא פעם בתהליך הייעוץ והליווי אני נשאלת על ידי הלקוחות אם יש להם הטבות במשכנתה בגלל הסטטוס שלהם. במשכנתה יש כל מיני הטבות שניתן

אישור זכויות

התבקשתם להציג אישור זכויות בעסקת מכירת דירה או נטילת משכנתה ? מה זה המסמך הזה? מה ההבדל בינו לבין נסח טאבו? מי מפיק אותו ומדוע

תודה רבה על פנייתך
הינך מועבר/ת לאתר רשת איתנים

מתעניין להיות זכיין איתנים

רוצה לקבל שיחת ייעוץ מהמומחים של איתנים

רוצה לקבל שיחת ייעוץ מהמומחים של איתנים

דילוג לתוכן