one man show לנצח?

הרררבה זמן לא כתבתי, ומאז הפעם האחרונה הצטרפו לרשימה שלי מעל 200 יועצים. אם אתה קורא אותי בפעם הראשונה אקצר לך ( ולהבא תלמד - המיילים שלי ארוכים, לפעמים ארוכים…

להמשך קריאה one man show לנצח?