תושבי חוץ ואזרחים זרים
תיאור כללי
גם לווים שאינם ישראלים יכולים לרכוש נכס בישראל ולקבל משכנתא לטובת הרכישה.
חשוב להבחין בין שני מונחים מרכזיים:
אזרחות – נקבעת על פי דרכון ותעודת זהות. קובעת את שיעור המימון המרבי. ניתן להחזיר בכמה אזרחויות.
תושבות מס – נקבעת על פי מרכז חיים. קובעת את תשלום מס הרכישה. ניתן להחזיק אך ורק בתושבות מס אחת.

מסמכים נדרשים
כלל הלווים נדרשים להציג דרכון, תדפיס עו"ש, ותלושי משכורת (אם יש להם).
• ארצות הברית – 1040 של השנתיים האחרונות, credit score עבור כל לווה.
• צרפת – avis d'imposition לשנתיים האחרונות
• אנגליה p60/p45 לשכיר/עצמאי לשנתיים האחרונות
• קנדה – t1 לשנתיים האחרונות
הערות
• לווים שאינם בעלי אזרחות ישראלית – רשאים ללוות לכל היותר 50%
• לווים שאינם תושבי ישראל – ישלמו מס רכישה מלא, גם אם זו דירתם הראשונה.
• חתימה בחו"ל – בנק טפחות מאפשר להסמיך מיופה כוח (עם ייפוי כוח נוטריוני/קונסולארי/אישור נוטריון מקומי ואפוסטיל) לחתום בשמם על מסמכי המשכנתא. במקרה כזה, על הלווים לחתום על התצהירים של המשכנתא בעצמם ולשלוח את מסמכי המקור לארץ עם ייפוי הכוח.
• בנק הפועלים – דורש מלווים אמריקאים לוודא שהם רשאים לפתוח חשבון עם קצין ציות בכל סניף של הבנק (לא רק משכנתאות) לפני הגשת הבקשה. באופן כללי הבנק מערים קשיים רבים על אזרחי ארה"ב ומומלץ להימנע.
איפה לבצע
לכל בנק סניפים יעודיים שבהם ניתן לבצע.
בבנק דיסקונט שולחים את כל המסמכים לרפרנט, ולכן ניתן להגיש בכל סניף. עם זאת זה תהליך שלוקח זמן רב.