צ'ק אפ פיננסי

אייקון - הבית למשכנתאות בישראל
  • האם אתם יודעים כמה אובדן כושר עבודה יש לכם?
  • האם אתם מכוסים בביטוח חיים מתאים?
  • האם יהיה לכם מספיק כסף לפנסיה?
  • האם תוכלו לחיות בכבוד?
  • האם אתם משלמים יותר דמי ניהול ממה שאתם צריכים?
  • האם יש לכם כפל ביטוחי?

בואו לבדוק את הכול כאן ועכשיו!

תוך 3 דקות, מערכת וויזאפ המשוכללת שלנו תיגש לכל מקום בו יש לכם כסף/ביטוח/הגנות ותמשוך הכל לאזור אחד שיהיה האזור האישי שלכם.

בדרך זאת תוכלו להבין, תמיד, מה יש לכם, האם אתם מכוסים או שיש מהלכים ששווה לכם לעשות על מנת לדאוג לעצמכם ולמשפחה שלכם.