עמלות פרעון מוקדם במשכנתא

בעל משכנתא עשוי להידרש על-ידי הבנק בתשלום אחת או יותר מ- 5 עמלות הקרויות “עמלות פירעון
מוקדם” עבור הפעולות הבאות:

 

• החזר מלא של כל הסכום שנותר לתשלום המשכנתא, לפני המועד שנקבע לסיומה ובתשלום
אחד.
• החזר חלק מהסכום שנותר לתשלום המשכנתא, לפני המועד שנקבע לסיומה ובתשלום
אחד.
• מחזור המשכנתא – החלפת המשכנתא הקיימת במשכנתא חדשה.

 

עמלה תפעולית-
עמלה חד- פעמית בסכום שלא יעלה על 60 ₪
עמל ה זו נגבית עבור ביצוע חישוב פירעון המשכנתא ועלויות תפעוליות הכרוכות בביצוע הפעולה.

 

עמלת אי הודעה מוקדמת –
עמלה בסכום שלא יעלה על 0.1% מהסכום אותו מבקשים להחזיר.

 

עמלה זו לא תיגבה במקרים הבאים:
• אם בעל המשכנתא לקח הלוואה חדשה מהבנק לצורך החזר המשכנתא הנוכחית.
• אם בעל המשכנתא נפטר.
• אם בעל המשכנתא ימסור לבנק הודעה בכתב על רצונו לבצע פירעון מוקדם בין 45-10 ימים
במועד עתידי מסוים, 10 ימים לפחות לפני המועד, אך לא יותר מ- 45 ימים לפני אותו מועד.
אך אם בעל המשכנתא לא יבצע את הפירעון המוקדם לפי ההודעה שמסר, הוא לא יוכל
לנצל את הפטור מתשלום עמלה זו במשך 6 חודשים מהמועד שהיה עליו לבצע את הפירעון.

 

עמלת הפרשי ריבית / עמלת היוון / קנס משכנתא –
עמלת פירעון מוקדם מכונה גם “קנס פירעון מוקדם” וחלה על לווה, כאשר הוא מבקש לצאת ממסלול
של הלוואה אליו התחייב.
כתוצאה ממהלך שכזה, הבנק שהלווה את הכסף יכול להימצא במצב בו הוא מפסיד כסף, שכן בעת
חתימת חוזה ההלוואה, חושב הרווח העתידי תוך הסתמכות על תשלומי הריבית העתידיים.
עמלת פירעון מוקדם באה לפצות לכאורה על נזק שנגרם לבנק על הפסד הריבית הגלומה בתשלומים
העתידיים של הלווה שעל בסיסה הסכים לתת את ההלוואה מלכתחילה.
העמלה מחושבת לפי גובה ההפרש שבין הריבית של המשכנתא אותה רוצים לפרוע (או חלקה) לבין
הריבית הממוצעת של המשכנתאות (כפי שמפרסם בנק ישראל) ביום ביצוע הפירעון המוקדם.
צו הבנקאות קובע כי על הבנק להעניק 10% – 40% הנחה מסכום עמלה זו, בהתאם לסוג ההלוואה
ולזמן שחלף מיום לקיחתה ועד ליום הפירעון המוקדם.
בפירעון מוקדם חלקי(החזר חלק מסכום המשכנתא), סכום העמלה נקבע באופן יחסי בהתאם לסכום
הנפרע, למספר התשלומים שהוקדמו ולסכום המשכנתא במלואו.

 

אופן חישוב עמלת פרעון –

 

הפרש הריביות (כלומר הריבית בה לקחתם את ההלוואה המקורית פחות הריבית של היום)
כפול מספר השנים שנותרו להלוואה כפול הסכום אותו החזרנו לבנק.
על הסכום הזה יכול להיות שתהיה הנחה- תלוי לפני כמה זמן המשכנתא נלקחה.
עמלה זו הינה המשמעותית, המורכבת והגבוהה מבין עמלות הפירעון המוקדם ולכן מומלץ להתייעץ
עם בעל מומחיות בתחום כדי לבחון את כדאיות הפירעון.

 

עמלת מדד ממוצע –
עמלה זו נגבית רק בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן ורק במקרה שהפירעון יבוצע בין ה- 1
ל- 15 בכל חודש.
עמלה זו נגבית כ”פיצוי” חלקי לבנק עבור תקופה שבה ההלוואה התנהלה, אך סכומה לא הוצמד
למדד.
אם הפירעון המוקדם יבוצע מ ה- 16 לחודש ועד לסוף החודש- לא תיגבה עמלה זו.
טיפ : אם אתם צופים שהמדד יהיה גבוה בחודש שבו אתם מחזירים את המשכנתא – אז החזירו
אותה לפני ה- 15 לחודש(כך תשלמו רק את “המדד הממוצע” של השנה שעברה).
אם אתם חושבים שהמדד יהיה נמוך או שלילי, המתינו עם ההחזר עד ה- 16 לחודש.

 

עמלת הפרשי שער-
עמלה זו נגבית רק בהלוואות הצמודות למטבע חוץ או הלוואות המתנהלות במטבע חוץ.
סכום העמלה מחושב בהתאם לגובה ההפרש שבין שער מטבע החוץ ביום הפירעון המוקדם לבין
שער מטבע החוץ שיהי ה יומיים לאחר הפירעון המוקדם.
ניתן להימנע מתשלום עמלה זו, אם תינתן לבנק הודעה של שני ימי עסקים לפחות לפני ביצוע
הפירעון (יום עסקים הינו כל יום בו מתבצע מסחר במטבע חוץ, בארץ או בחו”ל).

 

דברים שכדאי לדעת:
בעלי תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון המקבלים סיוע בסבסוד במשכנתא, פטורים
מתשלום עמלות פירעון מוקדם עבור המשכנתא המסובסדת בלבד..
ככל שאתם “ותיקים יותר במשכנתא” כך תשלמו פחות. בנק ישראל חייב את הבנקים לעשות לכם
הנחת “לקוח ותיק” על עמלת הפירעון, ולהלן פרטי ההנחה:
• לקוחות שמשלמים משכנתא עד שנה – לא זכאים להנחה
• לקוחות שמשלמים משכנתא בין 1-2 שנים – לא זכאים להנחה אלא אם יש להם הלוואת
זכאות ואז יקבלו 10% הנחה
• לקוחות שמשלמים משכנתא בין 2-3 שנים – לא זכאים להנחה אלא אם יש להם הלוואת
זכאות ואז יקבלו 20% הנחה
• לקוחות שמשלמים משכנתא בין 3-4 שנים- יקבלו 20% הנחה / 30% אם יש להם הלוואת
זכאות
• לקוחות שמשלמים משכנתא בין 4-5 שנים- יקבלו 20% הנחה / 40% אם יש להם הלוואת
זכאות
• לקוחות שמשלמים משכנתא מעל 5 שנים – יקבלו 30% הנחה / 40% אם יש להם הלוואת
זכאות
כשהבנק “הולך לבדוק” את הריבית שנותנים היום ועושה את החישוב לפי זה, חובה עליו לגשת לנתון
אובייקטיבי שבנק ישראל מפרסם, הנתון הזה הוא “הריבית הממוצעת היום” לאותו המסלול ולפי
שנים .
אם יש לכם נקודות יציאה במסלול(לדוגמא ריבית משתנה כל חמש שנים) לא תשלמו עמלת היוון
בנקודת היציאה, אם תחזירו את הכסף לפני נקודת היציאה, אז תשלמו עמלת היוון על פי מספר
השנים שנותר עד לנקודת היציאה ללא קשר לכמה שנים נלקחה המשכנתא.

הרשת הארצית לייעוץ משכנתאות.

שתפו את הפוסט:

שתי כפות ידיים חותמות על מסמך

תוכן עניינים

רוצים לחסוך כסף במשכנתא?

פרסומים נוספים

מנהל מקרקעי ישראל ממ"י – רמ"י

מנהל מקרקעי ישראל ממ”י – רמ”י

שמו החדש רמ”י רשות מקרקעי ישראל. ממ”י  מינהל מקרקעי ישראל הוקם בשנת 1960 באמצעות ומכוח שני חוקים , האחד חוק יסוד : מקרקעי ישראל” עיקרי

הטבות במשכנתה -מענק מותנה

הטבות במשכנתה -מענק מותנה

הקדמה לא פעם בתהליך הייעוץ והליווי אני נשאלת על ידי הלקוחות אם יש להם הטבות במשכנתה בגלל הסטטוס שלהם. במשכנתה יש כל מיני הטבות שניתן

אישור זכויות

התבקשתם להציג אישור זכויות בעסקת מכירת דירה או נטילת משכנתה ? מה זה המסמך הזה? מה ההבדל בינו לבין נסח טאבו? מי מפיק אותו ומדוע

תודה רבה על פנייתך
הינך מועבר/ת לאתר רשת איתנים

מתעניין להיות זכיין איתנים

רוצה לקבל שיחת ייעוץ מהמומחים של איתנים

רוצה לקבל שיחת ייעוץ מהמומחים של איתנים

דילוג לתוכן