בלוג איתניםחדשות ועדכוניםייעוץ משכנתאותתמונת הנושא למאמר: מסכנתא מאת רו״ח ארז עובד. בתמונה אדם מציג גראפים על גבי טאבלט

תשלום מופחת לרשם החברות למשלמים עד ה- 31.03.2019

לבעלי חברות או שותפויות, ניתן לשלם תשלום מופחת לרשם החברות למשלמים עד ה- 31.03.2019.

 • למשלמים עד לתאריך ה- 31.3.19 , תשלום מופחת בסך של 1133 ₪.
 • למשלמים מתאריך ה- 1.4.19 תשלום בתעריף רגיל, בסך של 1506 ₪.

לתשלום אגרה שנתית לחברה או שותפות

יום הבחירות לכנסת שיערך בתאריך ה-09.04.2019 הינו יום שבתון

מי זכאי ליום שבתון?

הזכות לשבתון נתונה לכל עובד, גם אם אין לו זכות לבחור, כולל עובדים זרים ובני נוער למעט עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים ציבוריים המפורטים בהמשך .

מי זכאי לשכר ביום זה ללא ניכוי יום חופש?

מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות, זכאי לשכר עבור יום השבתון .

על מי לא חל יום השבתון?

יום השבתון אינו חל על עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים הציבוריים אך יש לאפשר להם להצביע במהלך היום .

 • יום השבתון אינו חל על כל מי שנותן שירותים בעבור ועדת הבחירות המרכזית או שירותים לצורכי יום הבחירות או שירותים למפלגות, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות .
 • שירותי תחבורה,חניונים ותחנות דלק .
 • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים .
 • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות .
 • שירותי התקשורת.
 • מפעלי מים וחשמל.
 • אספקת דלק והעברתו.
 • תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים עד 6 שעות.
 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.

מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר.

מיסוי עבודה בתקופת הבחירות

בהתאם להוראות הדין המיוחד על תשלום עבור עבודה או שירות בשל הבחירות בתקופת בחירות בסכום של עד 8,800 ₪, חל מס מיוחד בשיעור של 25%, ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או הפחתהכלשהם ובלבד שמדובר בתשלומים שאינם בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

נערים, שטרם מלאו להם 18 שנים, שישלמו להם עבור עבודה או שירות בשל הבחירות בתקופת הבחירות, יראו את הכנסתם כהכנסת עבודה שתמוסה בשיעורי המס הרגילים שלהם, ולא יחול לגביהם המס המיוחד בשיעור של 25%.

לחוזר המלא של רשות המסים בנושא

מאגר נתוני האשראי יכנס לפעילות החל מאמצע אפריל

מערכת נתוני אשראי הוקמה על ידי בנק ישראל מתוקף חוק נתוני אשראי, התשע"ו- 2016 כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל.

המערכת תחל לפעול באופן מלא בתאריך 12.4.2019 (ז' בניסן התשע"ט).

המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלה .

מה הן היתרונות בשימוש במערכת נתוני אשראי?

עד כה, נתוני האשראי נשמרו אצל הגופים שסיפקו לנו את האשראי ואצל לשכות אשראי פרטיות אשר אספו מידע על חלק מהלקוחות שהתבסס בעיקר על נתונים שליליים) חזרה של צקים / חריגה ממסגרתאשראי / החזרת הוראות קבע / חשבון מוגבל / בעיות פיננסיות אחרות(, והן מסרו אותו לכל מי שהיה
מעוניין לקבל אותו. מהיום בנק ישראל יהיה אחראי לאסוף את נתוני האשראי שלכם והם כוללים גם נתונים חיוביים) החזרת הלוואות בזמן, שמירה על מסגרת אשראי, ועוד( מכל מקור מידע. לשכות אשראי פרטיות יוכלו לקבל את המידע מבנק ישראל רק אם תסכימו למסירת המידע ורק לצורך אשראי- וזה שינוי משמעותי! מעכשיו אם תזדקקו לאשראי תוכלו לפנות לכל נותן אשראי שעד כה לא הכיר אתכם, ובלחיצת כפתור כל הנתונים הדרושים עלכם ישלפו בפניו כדי להתחרות עליכם. המידע שלכם הינו כוח מיקוח שיאפשר לכם להתמקח על תנאי האשראי שתקבלו כדי שתוכלו לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבורכם!

מהי מטרת מאגר נתוני האשראי?

 • הגברת התחרות בשוק האשראי .
 • הרחבת הנגישות לאשראי .
 • יצירת מידע רשמי של בנק ישראל וכללים ברורים בנושא.

מי מדווח את הנתונים למאגר נתוני האשראי?

 • גופים שעוסקים במתן אשראי: בנקים, חברות כרטיסי אשראי ונותני אשראי חוץ בנקאי .
 • רשויות ציבוריות שונות: כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים שבבנק ישראל .

לאתר מערכת נתוני אשראי

תורמים ונהנים מזיכוי ממס

החגים בפתח, ואתם מעוניינים לתרום ולסייע, באפשרותכם לבדוק באתר רשות המסים, האם העמותה שאתם מעוניינים לתרום לה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות ותרומה לה תאפשר לכם ליהנות מזיכוי ממס, שאתם חייבים בו באותה השנה. לפי סעיף 46 לפקודה, תרומה למוסד ציבורי מאושר בשנת 2019 בסכום העולה על 190 ₪ מקנה זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום התרומה (עד לתקרה של 9,322,000 )₪ .

למידע על מוסדות ציבור לעניין תרומות מתוך אתר רשות המסים

יתרות צבורות בקופת גמל מרכזית לפיצויים

למעסיקים בעלי יתרות צבורות בקופת גמל מרכזית לפיצויים – בקשה למשיכת היתרות בקופה תינתן עד תאריך ה- 31.03.2019 – מסתמנת דחייה בנושא .

מצ"ב קישור לחוזר מס הכנסה מספר 4/2017 בנושא