בלוג איתניםתמונת הנושא למאמר: לצמוח? במשבר? ממש כך! בתמונה 3 אנשים עוזרים אחד לשני לטפס על קוביות בגבהים שונים

מיד אגיע לעיקר אך לפני כן כן כמה מילים על מה קרה לנו בזמן המשבר הזה.
בד"כ לנו בני האדם במיוחד בעולם הסופר תובעני ומהיר מסיח הדעת ) קבוצת ווטס אפ מישהו?( לא ניתנת
ההזדמנות לקחת רגע הפסקה, להשען לאחור ולבחון את הדברים "מלמעלה".